Registrácia absolventa

Katedra informatiky by rada umožnila vzájomný kontakt medzi absolventami. Okrem toho by sme radi na Vás mali kontakt, pretože občas máme zaujímavú informáciu.

Aby sme zachovali Vaše právo na súkromie, z informácií, ktoré vyplníte v tomto elektronickom formulári, na našej WWW stránke zverejníme len údaje označené *. Ostatné informácie sú len pre potreby Katedry (samozrejme, môžete formulár vyplniť aj čiastočne).

Tituly pred menom: *
Meno: *
Priezvisko: *
Tituly za menom: *
Rodné priezvisko: *
Rok ukončenia štúdia: *
Plná adresa zamestnávateľa:
Pracovné zaradenie:
E-mail:
Telefón:
Osobná WWW stránka: *
Heslo:
Ešte raz heslo:

Súhlasím s tým, aby údaje označené * boli zverejnené na na www stránke Katedry informatiky a všetky vyplnené údaje boli uchovávané a spracovávané Katedrou informatiky pre jej interné účely.