Meno:Andrej
Priezvisko:Borsuk
Názov:Atomic commit protocol
Vedúci:RNDr. Tomáš Plachetka
Rok:2009
Kľúčové slová:databázy, distribuované systémy, protokol
Abstrakt:Práca sa zaoberá protokolom pre atomický commit, t.j. protokolom, ktorý umožňuje dohodnúť sa viacerým účastníkom v distribuovanom systéme na rovnakom spoločnom rozhodnutí. Po úvodných kapitolách, ktoré poskytujú stručný prehľad problematiky sa v práci rozoberajú niektoré riešenia tohoto problému, ich vlastnosti, výhody a nevýhody. Súčasťou práce je aj implementácia tohoto protokolu na simulovanom distribuovanom systéme.

Súbory bakalárskej práce:

acp.pdf
acp.zip