Meno:Eva
Priezvisko:Paľovičová
Názov:Vizuálna analýza dát
Vedúci:Mgr. Matej Novotný
Rok:2009
Kľúčové slová:vizualizácia, informácia, vizualizačný systém
Abstrakt:Práca poskytuje teoretický prehľad z oblasti vizualizácie informácií. Popisuje spôsoby vizuálnej reprezentácie dát, najčastejšie zobrazované dátové typy, spôsoby interakcie užívateľa s vizualizačnými systémami a princíp hľadania informácie. Tiež podrobne rozoberá niektoré problémy pri návrhu moderných vizualizačných nástrojov a formuluje odporúčania pre ich prekonanie.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf