Meno:Zuzana
Priezvisko:Petruchová
Názov:Enumerácia jednoducho popísateľných regulárnych jazykov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek
Rok:2009
Kľúčové slová:konečný automat, hashovanie, minimálny automat, Hopcroftov algoritmus
Abstrakt:V práci sa zaoberáme zisťovaním počtu rôznych jazykov akceptovaných deterministickými konečnými automatmi s najviac n stavmi. Implementujeme rôzne algoritmy na zistenie tohoto počtu. Výpočet pozostáva z dvoch fáz, pričom každej z nich sa venujeme osobitne. Nakoniec robíme porovnanie algoritmov vzhľadom na čas potrebný k zisteniu výsledku a na efektivitu generovania automatov.

Súbory bakalárskej práce:

baka_3.pdf