Meno:Dana
Priezvisko:Smažáková
Názov:Prostredie pre experimentovanie s PRAMami
Vedúci:RNDr. Dana Pardubská, Phd.
Rok:2009
Kľúčové slová:RAM, PRAM
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo navrhnúť a naprogramovať prostredie v Jave pre experimentovanie s výpočtovým modelom Paralell Random Access Maschine. Vytvorila som model PRAMu a prehľadné prostredie, v ktorom môžeme manipulovať s týmto modelom pomocou grafického užívateľského rozhrania. Systém rešpektuje štruktúru PRAMu a je jednoduché doplniť ho o ďalšie inštrukcie. V tomto prostredí možno manipulovať s rôznymi typmi PRAMov. Konkrétne sú to: EREW, CREW a CRCW. Navyše typ CRCW môže pracovať v dvoch verziách: PRIORITY CRCW a COMMON CRCW.

Súbory bakalárskej práce:

BakalarskaPraca.pdf
BakalarskaPraca.zip