Meno:Martin
Priezvisko:Veselý
Názov:Silné hranové farbenia regulárnych grafov
Vedúci:RNDr. Edita Máčajová, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:Teória grafov, silné hranové farbenie, silný chromatický index, Regulárne grafy
Abstrakt:V práci sa venujem silnému hranovému farbeniu regulárnych grafov. Najskôr popisujem, kde sa tento problém využíva v praxi a ako sa postupne historicky vyvíjali výsledky v tejto oblasti. V kapitole 4 a 5 zhŕňam niektoré základné alebo zaujímavé výsledky, ktoré už boli v tejto oblasti vyskúmané pre všetky grafy, alebo pre špeciálne triedy grafov a v 6. kapitole zhŕňam nastolené otvorené hypotézy. V 7 kapitole overujem základnú hypotézu o silnom chromatickom indexe pre 4-regulárne grafy a v 8. kapitole určujem silný chromatický index pre niektoré nekonečné triedy 4-regulárnych grafov, konkrétne pre 2-rozmerné torusy a Cayleyho grafy.

Súbory bakalárskej práce:

MartinVesely.pdf
silnefarbenie.zip