Meno:Tomáš
Priezvisko:Malík
Názov:Analýza rekurentných sietí s echo stavmi pri generovaní trajektórií
Vedúci:doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:rekurentná sieť s echo stavmi, dynamický rezervoár, generovanie signálov
Abstrakt:Neurónové siete s echo stavmi sú pomerne novým modelom rekurentných sietí, ktorý umožňuje spracovanie sekvenčných dát a ktorého výhodou je efektívne trénovanie. V teoretickej časti uvádzame formálny popis modelu, vlastnosť echo stavov, trénovacie algoritmy, ako aj možnosti optimalizácie úspešnosti siete. Experimentálna časť zahŕňa viacero úloh, zameraných na generovanie spojitých trajektorií rôznych signálov v čase. Zopakovali sme niektoré výsledky, ktoré vo svojich prácach uvádza Jaeger, a každú úlohu sme súčasne obohatili o vlastné modifikácie, vďaka ktorým sme mohli demonštrovať vplyv voľby parametrov siete na jej úspešnosť predikcie. Úspešne sme overili schopnosť modelu ESN pracovať ako generátor harmonického signálu, preladiteľný frekvenčný generátor, či krátkodobá pamäť.

Súbory bakalárskej práce:

malik_bp.pdf
malik_bp.zip