Meno:Martina
Priezvisko:Bátorová
Názov:Učebnica informatiky pre stredné školy
Vedúci:RNDr. Andrej Blaho
Rok:2007
Kľúčové slová:aktivity, úlohy, vyučovanie, učebné texty, kurikulárna transformácia
Abstrakt:Metódy vyučovania, ktoré sa v dnešnej dobe internetu a multimédií využívajú, sú často neefektívne a zastarané, keďže prax kladie na absolventov úplne iné požiadavky ako v minulosti. Vo svojej práci sa preto pokúšam načrtnúť alternatívu k zaužitému spôsobu vyučovania, kladiem dôraz na jednoduchosť podania informácií, zdĺhavú teóriu nahrádzam množstvom praktických úloh a aktivít. Ďalej ponúkam jednoduché inšpirácie pre učiteľov, ktorí by chceli vyskúšať na hodinách nové postupy (napr. skupinové zadania, projektové vyučovanie, medzipredmetové vyučovanie atď.)

Súbory bakalárskej práce:

MartinaBatorova_BakalarskaPraca.pdf