Meno:Viliam
Priezvisko:Dillinger
Názov:Trénovanie neurónových sietí s echo stavmi pomocou posilňovania
Vedúci:doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:neurónová sieť s echo stavmi, učenie sa posilňovaním, sekvenčné problémy, čiastočne pozorovateľné prostredie
Abstrakt:Cieľom mo jej práce bolo ukázať účinnosť neurónových sietí s echo stavi na riešenie sekvenčných problémov v čiastočne pozorovateľnom prostredí pri použití učenia sa posilňovaním. V rámci dvoch experimentov som implementoval dve siete riešiace dva problémy: Tiger za dverami a Bludisko. Taktiež som popísal podrobný postup implementácie. Pri prvom experimente som skúmal priemernú úspešnosť siete v závislosti od veľkosti rezervoára a priemernú úspešnosť siete vzhľadom na pomer odmeny a trestu pri dvoch veľkostiach rezervoára. V druhom experimente som skúmal priemernú úspešnosť siete pri dvoch rôznych bludiskách.

Súbory bakalárskej práce:

BAKApraca.pdf