Meno:Martin
Priezvisko:Vlčák
Názov:Normalizácia relačných databáz
Vedúci:Dr. Tomáš Plachetka
Rok:2009
Kľúčové slová:databáza, kľúče, normálna forma
Abstrakt:V práci vysvetlíme, prečo je vhodné používať normalizáciu pri navrhovaní databáz. Opíšeme vybrané algoritmy slúžiace na normalizáciu relačných databáz. Opíšeme hľadanie kľúčov, minimálneho pokrytia a tretej normálnej formy. Taktiež opíšeme priebeh algoritmu na testovanie, či zadaná množina funkčných závislostí je minimálnym pokrytím inej množiny funkčných závislostí a tiež algoritmu, ktorý otestuje či zadané tabuľky tvoria spolu rozklad do tretej normálnej formy, resp. Boyce-Coddovej normálnej formy

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
Applet.rar