Meno:Marika
Priezvisko:Mitrengová
Názov:Analýza vlastností slov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág
Rok:2009
Kµúčové slová:klávesnica, ShapeWriter, Fittsov zákon, slovník, anagram, palindrom, T9, podobnos»
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá analýzou vlastností slov. Cieµom tejto bakalárskej práce je vypracovanie slovníka slovenských slov s diakritikou aj bez diakritiky a anglických slov, analýza slovníkov - rozoberanie vlastností z pohladu anagramov, diakritiky, T9, stanovenie podobnosti slov, fonetickej podobnosti slov a alternaternatívneho spôsobu písania slov.

Súbory bakalárskej práce:

verzia1.zip
bakalarka1.pdf