Meno:Slavomír
Priezvisko:Takáč
Názov:Asymptotická analýza rekurencií
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek, PhD
Rok:2009
Kľúčové slová:lineárna rekurencia, rozdeľuj a panuj, master theorem, akra-bazzi, bazzi-mitter
Abstrakt:V tejto práci uvádzame prehľad najznámejších metód asymptotických odhadov lineárnych rekurentných rovníc, a skúmanie ich okrajové prípady, pričom formou príkladov dokazujeme odpovede na niektoré otvorené otázky.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka_takac.pdf