Meno:Peter
Priezvisko:Herman
Názov:Grafické prostredie na editovanie RNA motívov
Vedúci:Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2010
Kľúčové slová:grafické prostredie, RNABob, RNA gény, sekundárna štruktúra, štrukturálne motívy
Abstrakt:Vyhľadávanie RNA génov pomocou štrukturálnych motívov sa stalo za posledné roky v bioinformatike bežným problémom a vzniklo niekoľko programov na jeho riešenie. Štrukturálne motívy sa podobajú na regulárne výrazy, ktoré navyše môžu špecifikovať pozície reťazca na ktorých musia byť navzájom komplementárne znaky. V tejto bakalárksej práci podávame prehľad problematiky hľadania RNA štrukturálnych motívov a prezentujeme nové grafické prostredie, v ktorom možno tieto štrukturálne motívy editovať a exportovať do formátu používaného programom RNABob.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf
Sources (Qt).rar