Meno:Marcel
Priezvisko:Ďuriš
Názov:Distribuovaný zálohovací systém
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2010
Kľúčové slová:záloha, Reed-Solomonov kód, informačná bezpečnosť
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, popisom a implementáciou zálohovacieho riešenia, ktoré využije diskové miesto bežných počítacov. Cieľom je využiť inak prázdny úložný priestor nespoľahlivých počítačov a navrhnúť systém, ktorý zabezbečí dostupnosť dát v prípade výpadku jednotlivých uzlov, ako aj rovnomerné rozloženie záťaže medzi týmito uzlami.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
prilohy.zip