Meno:Michal
Priezvisko:Ferko
Názov:Shadow Mapping for Large Virtual Environments
Vedúci:RNDr. Martin Samuelčík
Rok:2010
Kľúčové slová:OpenGL, Real-time Rendering, Shadow Mapping, Parallel-Split Shadow Mapping
Abstrakt:Táto práca popisuje metódu optimálneho vykresľovania tieňov v real-time 3D aplikáciach a 3D video hrách. Popísaný algoritmus zlepšuje presnosť algoritmu Shadow Mapping, často používanej metódy, ktorá využíva textúru na ukladanie hĺbkovej informácie zo scény. Táto hĺbková informácia je následne použitá na zistenie, ktoré časti scény sú zatienené a ktoré nie. Algorimtus vylepšujúci túto metódu sa nazýva Parallel-Split Shadow Mapping, ktorý používa viacero hĺbkových textúr. Pohľadový objem kamery sa rozdelí na niekoľko častí a pre každú z týchto častí sa ukladá hĺbková inform ácia. Tento prístup redukuje aliasing takto vykreslených tieňov na úkor zníženého výkonu. Vďaka tomuto prístupu sa ale tiene vykresľujú iba pre tie časti scény, ktoré sú vidno, pričom pri bežnom Shadow Mapping-u sa musia vykresliť pre celú scénu.

Súbory bakalárskej práce:

bachelor_thesis_new.pdf