Meno:Ján
Priezvisko:Kováč
Názov:Dekompozícia kompletných grafov na kružnice
Vedúci:Robert Lukoťka
Rok:2010
Kľúčové slová:dekompozícia na kružnice, všeobecné kompletné grafy, orientované kompletné grafy
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá dekompozíciou všeobecných kompletných grafov na kružnice danej dĺžky. Prinášame v nej prehlad výsledkov, dosiahnutých pri skúmaní jednoduchých a orientovaných kompletných grafov. Načrtneme spôsob dokazovania týchto výsledkov. Taktiež sa budeme venovať štúdiu rozkladov viacnásobných kompletných grafov na kružnice. Dokážeme, že základné nutné podmienky dekompozície sú postačujúce ak stupeň násobnosti grafu je párny a minimálny.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf