Meno:František
Priezvisko:Hajnovič
Názov:Hľadanie Imúnnych podgrafov
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2010
Kľúčové slová:väčšinové hlasovanie, imúnne podgrafy
Abstrakt:Práca sa zaoberá hľadaním imúnnych podgrafov v systémoch s väčšinovým hlasovaním. Okrem uvedenia do problematiky a prehľadu najdôležitejších výsledkov práca poskytuje návrhy riešenia daného problému, ich diskusiu a program, ktorý riešenia implementuje.

Súbory bakalárskej práce:

Program.rar
immune_subgraphs.pdf