Meno:Milan
Priezvisko:Mandák
Názov:Podpora implementácie GWT klienta
Vedúci:Mgr. Martin Jaška
Rok:2010
Kľúčové slová:gwt, javascript, ajax, xmlhttprequest, rpc
Abstrakt:Práca sa zaoberá podporou implementácie GWT klienta. Samotné GWT totiž nemá podporu pre prenos dát, validáciu a ďalších súčastí, ktoré sú nevyhnutné na implementáciu ktorejkoľvek web aplikácie. Cieľom práce je pokryť už spomenuté oblasti nevyhnutné pre implementáciu web aplikácie. Teda naprogramovať funkčný framework a zároveň aj Demo aplikáciu na predvedenie frameworku.

Súbory bakalárskej práce:

mandak_podpora_impl_GWT_klienta_final.pdf
daggm.zip