Meno:Marek
Priezvisko:Mrva
Názov:Princípy práce FPU súčasných osobných počítačov
Vedúci:Peter Tomcsányi
Rok:2010
Kľúčové slová:FPU, x87, IEEE 754, Simulácia
Abstrakt:Táto bakalárska práca si kladie za cieľ popísať prostredie a fungovanie jednotky FPU, ktorá sa nachádza v dnešných bežne dostupných procesoroch. Aby sa dalo fungovanie popísaných vlastností experimentálne overiť, obsahuje práca aj aplikáciu určenú na vizualizáciu tejto jednotky, ktorá umožní používateľovi vytvárať programy a overiť si tak svoje znalosti.

Súbory bakalárskej práce:

d2e2984.pdf
39548d3.zip