Meno:Ondrej
Priezvisko:Mikuláš
Názov:PageRank algortimus
Vedúci:RNDr. Martin Sleziak, PhD
Rok:2010
Kľúčové slová:PageRank algoritmus, lineárna algebra, vlastný vektor, konvergencia
Abstrakt:V práci sa zaoberáme algoritmom PageRank, ktorý slúži na zoraďovanie webových stránok podľa popularity. Odvodíme potrebné poznatky z lineárnej algebry a pomocou nich popíšeme PageRank algoritmus a overíme jeho správnosť a konvergenciu. Ďalej vysvetlíme praktický význam týchto teoretických poznatkov pre fungovanie algoritmu. Na záver otestujeme správania algoritmu na niektorých špeciálnych sieťach s použitím vlastnej implementácie.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf