Meno:Stanislav
Priezvisko:Fecko
Názov:Animácia postáv pomocou kostry
Vedúci:RNDr. Martin Samuelčík
Rok:2010
Kľúčové slová:grafika v reálnom čase, OpenGL, animácia postáv, kostra
Abstrakt:Práca na začiatku stručne oboznamuje s možnosťami animácie, neskôr nasleduje detailnejší popis techniky využívajúcej na tento účel vnútornú kostru postavy. Tento prístup sa dnes často využíva na animáciu virtuálnych postáv. Vďaka využitiu potenciálu GPU na výpočet potrebných transformácií je technika použiteľná aj na animáciu v reálnom čase. V práci prezentujem svoju implementáciu metódy a riešenia problémov na ktoré som po ceste narazil.

Súbory bakalárskej práce:

S. Fecko - Bac 2010.pdf