Meno:Ivan
Priezvisko:Labáth
Názov:Automatické generovanie logických úloh s využitím SAT solvera
Vedúci:Michal Forišek
Rok:2010
Kľúčové slová:logické hry, SAT, SAT-solver, sudoku, chaos, hamilton snake
Abstrakt: Pri tvorbe logických hier vo veľkej miere sa používajú počítače, na čo sa používajú špecializované programy na riešenie daných hier. Žiadúce je, aby zadania mali práve jedno riešenie, pričom pre hry, ako napríklad sudoku, hamilton snake, slither link, nonogram, je dokázané, že problém odpovedania na túto otázku je NP-úplný. V tejto práci skúmame možnosť aplikácie všeobecných SAT-solverov na problematiku tvorenia zadaní. Ukazujeme na troch konkrétnych hrách (su- doku, hamilton snake a chaos), že SAT-solvery nás môžu zbaviť potreby vývoja špecializovaných algoritmov pre mnohé logické hry.

Súbory bakalárskej práce:

ebook.pdf
data.tar.gz