Meno:Peter
Priezvisko:Balko
Názov:Preklad Datalogu do SQL
Vedúci:Dr. Tomáą Plachetka
Rok:2010
Kµúčové slová:Datalog, SQL, prekladač.
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá prekladom Datalog-ovských programov do SQL dotazov. Prvé kapitoly predstavujú úvod do problematiky Datalog-u, príklady programov, syntax Datalog-u a vyhodnotenie programov, úskalia rekurzie a negácie. Nasleduje problematika SQL - jednoduché dotazy, syntax SQL a obmedzenia pri generovaní rekurzívnych pravidiel. „alej je uvedený algoritmus prekladu Datalog-u do SQL, príklady prekladov a na záver popis programu, ktorý algoritmus implementuje.

Súbory bakalárskej práce:

Balko.pdf
balko.zip