Meno:Pavol
Priezvisko:Szórád
Názov:Vizualizácia základných algoritmov
Vedúci:doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Rok:2007
Kľúčové slová:Vizualizácia. Algoritmy. Dátové štruktúry.
Abstrakt:Práca prezentuje spôsob, ako zlepšiť výučbu základných algoritmov a dátových štruktúr - vypracovaním internetovej stránky Zbierka základných algoritmov a dátových štruktúr so zameraním na vizualizáciu algoritmov. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej je spracovaná problematika výberu optimálneho prostriedku na reprezentáciu zbierky a zvolenia princípov na jej tvorbu. Pripravená je šablóna na prehľadný popis algoritmov. V druhej časti sú aplikované tieto zásady a je spracovaných päť kapitol zo základov algoritmov a dátových štruktúr. Súčasťou práce je kompletná internetová stránka vypracovaná podľa uvedených princípov obohatená o vizualizácie a externé odkazy.

Súbory bakalárskej práce:

Vizualizacia zakladnych algoritmov.pdf
Vizualizacia zakladnych algoritmov.zip