Meno:Tomáš
Priezvisko:Duras
Názov:Stereoskopia v počíťačovej grafike
Vedúci:RNDr. Peter Borovský
Rok:2010
Kľúčové slová:stereoskopia, stereogram, stereofotografia, stereo, 3D, priestorové videnie, retinálna disparita, paralaxa, počítačová grafika, ľudský zrak, svetlo
Abstrakt:Predmetom bakalárskej práce je prehľad problematiky stereoskopie a jej využitia v praxi, ďalej oboznámenie čitateľa s mechanizmami ľudského a umelého priestorového videnia, ozrejmenie techník používaných pri vytváraní a následnom prezeraní stereoskopického materiálu vytvoreného z fotografií, videí ako i počítačových renderov.

Súbory bakalárskej práce:

Stereoskopia v pocitacovej grafike.pdf
Stereoskopia v pocitacovej grafike - priloha.zip
Duras.ppt