Meno:Martin
Priezvisko:Sarvaš
Názov:Editor zložených grafov
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková, PhD
Rok:2010
Kľúčové slová:editor, zložený graf, digraf, GraphML, zobrazovací algoritmus
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vytvorenie editora pre špeciálny typ grafov nazývaných zložené grafy. Editorom sa dajú vytvoriť, importovať a exportovať do GraphML formátu vlastné zložené grafy s vrcholmi a hranami. Hlavnou výhodou oproti množstvu podobných editorov je možnosť importovať vlastný zobrazovací algoritmus, ktorý upraví rozmiestnenie vrcholov a hrán.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarka.pdf
EditorZlozenychGrafov.zip