Meno:Marek
Priezvisko:Luley
Názov:Organizovanie literatúry
Vedúci:RNDr. Jana Katreniakova PhD
Rok:2010
Kľúčové slová:BibTeX , Bibliografia , organizovanie literatúry , .bib
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá jednoduchým organizovaním literatúry a pracou s .bib dokumentmi. Opisuje ich štruktúru a praktické využitie. Ďalej popisuje existujúce dostupne riešenia, porovnáva ich klady a zápory. V neposlednom rade ich porovnáva s mojim riešením. Hlavným cieľom mojej práce je vytvorenie web rozhrania pre pracovanie s .bib dokumentmi nielen v rámci jednotlivca ale aj v rámci skupiny. V tejto oblasti sa jedna hlavne o úpravu a vytváranie bibliografických súborov, spolu s vyhľadávaním, a organizáciou príloh. Samozrejmosťou je možnosť zdieľania v rámci skupiny. A keďže sa jedna web rozhranie, prístup je limitovaný len internetovým pripojením. Práca ďalej popisuje môj spôsob riešenia daného problému spolu so všetkými výhodami a zabezpečením či už voči používateľom alebo útočníkom z vonku.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
prilohy.pdf