Meno:Alena
Priezvisko:Košinárová
Názov:Vizualizácia základných grafových algoritmov
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková, PhD
Rok:2011
Kľúčové slová:grafové algoritmy, grafy, vzdelávanie
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie edukačnej aplikácie v jazyku Java, ktorej účelom je osvetlenie a priblíženie fungovania základných grafových algoritmov. Aplikácia je prístupná na internete, aby mohla poslúžiť mladým informatikom pri štúdiu týchto algoritmov. Práca obsahuje taktiež učebné texty osvetľujúce základné definície a teóriu potrebnú pre pochopenie ich fungovania.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
GV.zip