Meno:Vladimír
Priezvisko:Boža
Názov:Knižnica štandardných algoritmov pre kompilátor FreePascal
Vedúci:RNDr. Michal Forišek PhD.
Rok:2011
Kľúčové slová:FreePascal, generics, algoritmy a dátové štruktúry
Abstrakt:Sada štandardných algoritmov a kontajnerov je dôležitosťou súčasťou skoro každého programovacieho jazyka. V tejto práci implementujeme najdôležitejšie z nich pre kompilátor FreePascal, v ktorom sa doteraz nenachádzali. Výsledkom práce je jedna ucelená knižnica priložená k práci a ktorá bude tiež v dohľadnej dobe dostupná spolu s FreePascalom.

Súbory bakalárskej práce:

boza11306397896881.pdf