Meno:Ján
Priezvisko:Kliman
Názov:Verifikácia programov
Vedúci:RNDr. Borislav Šuster, Csc.
Rok:2007
Kľúčové slová:správnosť programov, verifikácia programov, Hoareova metóda
Abstrakt:Táto práca podáva prehľad o Hoareovej metóde, ktorá sa používa na dôkaz čiastočnej korektnosti programov, a o metóde dobre fundovaných množín, ktorá sa používa na dôkaz konečnosti programu. Tieto teoretické postupy sú následne aplikované na dôkaz čiastočnej správnosti programu a na dôkaz, že tento program skončí.

Súbory bakalárskej práce:

Verifikacia programov.pdf