Meno:Dominika
Priezvisko:Fedáková
Názov:Aplikované využitie neurónových sietí
Vedúci:Mgr. Ing. Michal Šefara
Rok:2011
Kľúčové slová:Neurónová sieť, Back-propagation algoritmus, Levenberg-Marquardt, Resilient propagation
Abstrakt:Práca sa zaoberá aplikovaním konkrétneho problému na neurónové siete. Hľadáme ideálny typ siete a najvhodnejšiu architektúru pre daný problém. Po naštudovaní teórie testujeme rôzne programovacie prostredia a učiace algoritmy. Pre najvhodnejšiu neurónovú sieť naprogramujeme pomocné funkcie, ktoré uľahčia prácu s touto sieťou v budúcich projektoch. Ako ukážku doprogramujeme konkrétne GUI prostredie s aplikáciou novo naprogramovaných funkcií.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf
bakalarka_DVD.zip