Meno:Matúš
Priezvisko:Kukan
Názov:Využitie SAT-solverov pri riešení ťažkých úloh
Vedúci:Mgr. Richard Štefanec
Rok:2011
Kľúčové slová:SAT-solver, redukcia na SAT, NP-úplný problém
Abstrakt:Vývoj najmodernejších SAT-solverov v posledných rokoch výrazne pokročil. V práci sa zaoberáme možnosťami využitia heuristík a technológií, ktoré sú v nich implementované a neustále zdokonaľované, na rýchle riešenie niektorých NP-úplných grafových problémov. Na dosiahnutie cieľa sa snažíme nájsť čo najvhodnejšie zakódovanie vstupného grafového problému do inštancie SATu. Zároveň jednotlivé kódovania porovnávame aj vzájomne a aj s backtrackovým algoritmom.

Súbory bakalárskej práce:

SAT-solvery.pdf