Meno:Lukáš
Priezvisko:Jusko
Názov:Monitorovanie a riadenie aplikácií v systéme MS Windows
Vedúci:Mgr. Peter Košinár
Rok:2011
Kľúčové slová:MS Windows, Aplikácia, Monitorovanie, Riadenie
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je preskúmať možné riešenia prístupu ku kontrole a riadeniu aplikácie v operačnom systéme Windows. V úvodných častiach sú vysvetlené základné poznatky, ktoré sú nevyhnutné pri skúmaní možných prístupov ku kontrole a riadeniu aplikácii v MS Windows. Cieľom nie je hľadať metódy na detekciu škodlivých aplikácií, ale nájsť riešenie na monitorovanie korektnej aplikácie, sledovanie jej činností. Nakoniec je zostrojená aplikácia, ktorá implementuje daný prístup a sleduje zvolené aplikácie.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
soft.zip