Meno:Dušan
Priezvisko:Baník
Názov:Aplikácia pre experimentovanie s formálnymi automatmi a gramatikami
Vedúci:RNDr. Dana Pardubská, PhD.
Rok:2007
Kľúčové slová:Formálne jazyky a automaty, gramatiky, simulátor, GRASIM, vizualizácia gramatík, ...
Abstrakt:Výsledkom aktivít, ktoré boli predmetom tejto práce a práce Petra Havlíčka je aplikácia, ktorá umožňuje vytváranie nových gramatík s parametrizovanými neterminálmi, terminálmi a pravidlami. Je vhodná na experimentovanie s odvodením v jednej zo štyroch typov gramatík. Obsahuje naprogramované algoritmy, ktoré zisťujú príslušnosť slova w do regulárneho, bezkontextového alebo kontextového jazyka. Keďže pre frázové jazyky nie je tento problém rozhodnuteľný, je implementovaná heuristika, ktorá v niektorých prípadoch tento problém rozhodne. Aby sa používateľ mohol vrátiť k už začatým problémom, aplikácia GRASIM umožňuje ukladanie a načítavanie gramatík zo/do súboru. Cieľom naprogramovanej aplikácie je, aby študenti lepšie porozumeli rôznym úlohám z oblasti formálnych jazykov a automatov.

Súbory bakalárskej práce:

Banik07.pdf