Meno:Jakub
Priezvisko:Dobšovič
Názov:Generovanie a Zobrazovanie Animovanej Oblohy
Vedúci:RNDr. Martin Samuelčík, PhD.
Rok:2011
Kľúčové slová:animovaná obloha, skybox, generovanie oblakov
Abstrakt:Práca sa venuje počítačovým metódam generovania a zobrazovania oblohy a jej animácie. Táto práca pozostáva z dvoch častí, praktickej a písomnej. Písomná časť pojednáva o vybraných metódach generovania oblohy pre 3D grafické prostredie, rozoberá ich výhody a nevýhody a spôsoby, ako výslednú oblohu animovať. Praktická časť implementuje jednu z metód pomocou grafickej knižnice OpenGL. Výsledkom praktickej časti je prenositeľná, znovupoužiteľná animovaná textúra oblohy.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
Príloha.zip