Meno:Martin
Priezvisko:Višňovec
Názov:Implementácia kryptografických útokov v paralelnom výpočtovom prostredí grafických kariet
Vedúci:Mgr. Michal Rjaško
Rok:2011
Kľúčové slová:prúdové šifry, algebraické útoky, Cube attack, Toyocrypt, Trivium, Cuda
Abstrakt:Cube attack je typ rýchleho algebraického útoku proti prúdovým šifrám. Skladá sa z prípravnej a aktívnej fázy. Podrobne popíšeme tento útoku ako aj hlavné princípy prúdových šifier. Potom implementujeme popísaný útok na zvolenú prúdovú šifru. Použitím Cuda technológie na grafických kartách nVidia využijeme výhodu rýchleho paralelného spracovanie veľkého počtu vlákien a porovnáme efektivitu oproti našej pôvodnej implementácii.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf