Meno:Ján
Priezvisko:Špaček
Názov:Procedurálny model ruky so zameraním na deformáciu geometrie a vytváranie vrások
Vedúci:Mgr. Jana Dadová
Rok:2011
Kľúčové slová:Procedurálne modelovanie, Vrásky, Animácia, Modelovanie, Model ruky
Abstrakt:Virtuálne postavy sa používajú stále častejšie v rôznych odvetviach, vo filme, pri počítačových hrách, pri simuláciách chirurgických operácii a je čím ďalej, tým dôležitejšie ich detailné a realistické zobrazovanie. Realistickosť renderovanej pokožky človeka môžeme zvýšiť tak, že sa zameriame na vrásky. Vrásky sú najviditeľnejšou súčasťou ľudskej kože, preto pre dosiahnutie dokonalého a hodnoverného modelu človeka je dôležité zaoberať sa ich detailným modelovaním a zobrazovaním. Avšak realistické modelovanie a zobrazovanie vrások nie je jednoduché. Zo všetkých časti tela je najzložitejšia ruka, pretože obsahuje veľa rôznych typov vrások a záhybov. V tejto práci sa zameriavam hlavne na vrásky ruky. S použitím jazyka Python som vytvoril skript pre Blender, ktorý je schopný na modeli ruky so štvorcovou mriežkou jednoduchým spôsobom vytvoriť vrásky na užívateľom zadanom mieste. Vytvorí aj celoplošné jemné vrásky aj miestne veľké vrásky. Táto metóda sa bude dať použiť na vytváranie vrások aj na iných častiach tela.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarka.pdf