Meno:Milan
Priezvisko:Mikula
Názov:Anotácia zhlukov génov
Vedúci:Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Rok:2011
Kľúčové slová:anotácia, zarovnanie, gén, genóm
Abstrakt:V genóme eukaryotických organizmov sa vyskytujú zhluky génov, čo sú sekvencie DNA, v ktorých sa opakujú kúsky sekvencií iba s malými zmenami. Existujúce programy na anotáciu génov, ako napríklad Exonerate, ktorý vytvára anotáciu pomocou proteínových zarovnaní, nefungujú na týchto úsekoch DNA s dobrými výsledkami. V našej práci používame program Exonerate na vytvorenie predbežnej anotácie obsahujúcej množstvo zmätočných transkriptov, ktorú potom upravujeme novovytvoreným algoritmom. Problém anotácie sme transformovali na úlohu z teórie grafov, ktorú sme riešili heuristikou. Výsledky algoritmu sme testovali pri použití rôznych vstupných parametrov na zhlukoch génov AMY a PRAME na DNA sekvenciách z makaka a človeka. Náš algoritmus splnil očakávania a podstatne vylepšil výstup programu Exonerate, ktorý teraz zmysluplne anotuje aj sekvenciu obsahujúcu zhluky génov.

Súbory bakalárskej práce:

Mikula.pdf