Meno:Jakub
Priezvisko:Končok
Názov:Golayove Páry
Vedúci:RNDr. Martin Sleziak PhD.
Rok:2011
Kľúčové slová:Golayove páry, Acyklická autokorelácia, Autokorelácia, Implementácia, Hľadanie
Abstrakt:V mojej práci rozoberám a porovnávam niekoľko známych algoritmov na vyhľadávanie Golayovych párov dĺžky n. Začínam najjednoduchším (a zároveň najpomalším) algoritmom, ktorý postupne vylepšujem. Na implementáciu používam programovací jazyk C++. Dôraz je kladený na minimalizáciu doby výpočtu, pretože optimalizácia pamäťovej náročnosti je v tomto prípade jednoduchá a oproti časovým nárokom zanedbateľná. Pri každom algoritme sa snažím dokázať potrebné matematické tvrdenia, ako aj vysvetliť jeho hlavnú myšlienku.

Súbory bakalárskej práce:

bakalar.pdf
koncok bakalarka.rar