Meno:Peter
Priezvisko:Eliáš
Názov:Súborový manažér
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2011
Kľúčové slová:Súborový manažér, GUI, dizajn, NET, C#, WPF
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom programu typu "Súborový manažér" na platforme Microsoft .NET Primárnou motiváciou je popísať, ako má vyzerať moderné grafické užívateľské rozhranie (GUI) a oboznámiť čitateľa s grafickou knižnicou WPF. Sekundárnou motiváciou je dodanie aplikácie orientovanej na potreby užívateľa, keďže riešenia prítomné na súčasnom trhu nekladú na tieto potreby dôraz.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska praca.pdf
Another Penultimate Explorer.7z