Meno:Michal
Priezvisko:Bubnár
Názov:OpenGL knižnica pre časticové systémy
Vedúci:RNDr. Martin Samuelčík
Rok:2012
Kľúčové slová:Časticový systém, OpenGL, GPU, Shader, Transform Feedback, Rendering
Abstrakt:V práci sa zaoberáme časticovými systémami, rozoberáme ich vlastnosti a pokusíme sa všetky poznatky implementovať viacerými spôsobmi, ktoré následne porovnáme, aby sme zistili, ktoré sú najvhodnejšie a najrýchlejšie. Z technickej stránky používame otvorený štandard OpenGL, presnejšie jeho verziu 3.3, ktorá obsahuje pokročilú funkcionalitu na prácu s grafickou kartou a grafickým procesorom, vďaka čomu vieme efektívne implementovať časticový systém a rýchlo vykresliť a spracovať veľké množstvá častíc. Na základe týchto poznatkov vytvoríme knižnicu na vykresľovanie časticových systémov a API, pomocou ktorého sa časticové systémy budú dať ľahko integrovať do aplikácie koncového uživateľa.

Súbory bakalárskej práce:

index.pdf