Meno:Peter
Priezvisko:Fulla
Názov:Automatický hráč hry Dominion
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:Dominion, umelá inteligencia, evolučné algoritmy
Abstrakt:V tejto práci vytvoríme niekoľko modelov stratégie pre počítačového hráča kartovej hry Dominion, pričom konkrétne hodnoty ich parametrov necháme vyvinúť pomocou evolučných algoritmov. Kvalitu získaných stratégií zhodnotíme hrami s existujúcou referenčnou stratégiou BigMoney a s ľudským protihráčom.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
code.tgz