Meno:Jakub
Priezvisko:Jursa
Názov:Implementácia distribuovaného monitorovacieho systému
Vedúci:RNDr. Michal Rjaško
Rok:2012
Kľúčové slová:monitorovanie, voľba koordinátora, ruby, Linux
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je implementovať jednoduchý distribuovaný monitorovací systém napísaný v Ruby, ktorý je jednoduchý na nastavenie a používanie. Pokúsime sa ho implementovať v súlade s konvenciami Ruby, čo zahŕňa napríklad použitie unit testov a návrhových vzorov.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
bakalarka.zip