Meno:Peter
Priezvisko:Laca
Názov:Statická analýza Java kódu
Vedúci:RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:statická analýza, závislosti v java projekte, eclipse zásuvný modul
Abstrakt:V súčasnej dobe vzniká stále viac a viac rámcov (frameworkov) a knižníc pre zjednodušenie práce. Tieto komponenty sú často veľmi rozsiahle. Programy, ktoré ich používajú, nepotrebujú väčšinou všetky jeho časti. To spôsobuje, že výsledný program je príliš veľký, alebo obsahuje veľa zbytočných súborov. Cieľom tejto práce je vytvorenie zásuvného modulu (plug-inu) do vývojového prostredia Eclipse, ktorý pre Java projekt nájde všetky nepotrebné súbory z rámcov a knižníc, ako aj zo samotného projektu. Vzhľadom k tomu, že počas vývoja softvéru je ťažké predpovedať, či sa bude daný súbor používať, alebo nie, je modul použiteľný ako posledný krok pred nasadením softvéru do produkčného prostredia.

Súbory bakalárskej práce:

Peter Laca - Staticka analyza Java kodu.pdf
Peter Laca - Staticka analyza Java kodu - prilohy.zip