Meno:Marián
Priezvisko:Kovanič
Názov:Portál na evidenciu osobnej zbierky filmov
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2012
Kľúčové slová:portál, webová aplikácia, databáza filmov, evidencia, skupinové zdieľanie
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá špecifikáciou a implementáciou webovej aplikácie - portálu, ktorý slúži na evidovanie osobnej zbierky filmov. Práca popisuje špecifikáciu celej aplikácie pomocou use cases a entitno-relačných diagramov, vývoj aplikácie od implementácie databázy, cez implementáciu hlavných častí, až po bezpečnosť aplikácie. Hlavnými funkciami tejto aplikácie sú import verejnej časti filmu z webovej databázy filmov IMDB, filtrovanie a vyhľadávanie filmov, požičiavanie filmov medzi používateľmi a používateľské skupiny na nastavenie zdieľania súkromných informácií.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
bakalarka.zip