Meno:Dominik
Priezvisko:Kapišinský
Názov:Motion Graphs in combination with Blender
Vedúci:RNDr. Jana Dadová
Rok:2012
Kľúčové slová:Štruktúra Motion Graph, Animácia, Blender, Python
Abstrakt:Cieľom práce je implementovať a ukázať výhody štruktúry Motion Graph a demoštrovať jej funkcionalitu a použitie v kombinácii s Blender-om. Štruktúra Motion Graph je metóda na vytváranie realistického a kontrolovateľného pohybu. Ako vstup očakávame animáciu a automaticky skonštruujeme orientovaný graf nazývaný Motion Graph, ktorý zahŕňa prepojenia v databáze póz. V tejto štruktúre, vďaka takzvaným prechádzkam v grafe je možné vytvoriť pohyb, ktorý nebol v povôdnej animácii. Tento prístup je užitočný vo filmovom priemysle a v ďalších oblastiach v ktorých je reálnosť pohybu človeka potrebná. Naše riešenie je implementované v Python API pre modelovací a animačný nástroj Blender.

Súbory bakalárskej práce:

kapisinsky_dominik_bc.pdf
kapisinsky_dominik_bc.zip