Meno:Michal
Priezvisko:Hozza
Názov:Ovládanie počítačových aplikácií pomocou gest ruky
Vedúci:RNDr. Marek Nagy, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:neurónové siete, umelá inteligencia, počítačové videnie, rozpoznávanie gest, rozpoznávanie ruky
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou aplikácie na ovládanie počítača pohybovými gestami ruky. Popisujeme návrh základného algoritmu a návrh vhodnej architektúry umelej neurónovej siete na rozpoznanie ruky. Ukážeme si základné metódy predspracovania obrazu, ktoré nám pomôžu zvýšiť úspešnosť rozpoznávania. Ďalej popisujeme jednotlivé triedy a ich metódy a implementáciu aplikácie.

Súbory bakalárskej práce:

hozza-bc.pdf
hozza-bc-src.tar.gz