Meno:Paula
Priezvisko:Schichmanová
Názov:Webová aplikácia na podporu vzdelávania žiakov v prvom ročníku základných škôl
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:aplikácia, základné školy, pomoc pri výučbe
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vytvoriť webovú aplikáciu zameranú na žiakov prvého ročníka základných škôl, ktorá má pomôcť s ich výučbou. V práci bude popísané, aké technológie som využila, ako som postupovala pri tvorbe programu a budú tam vysvetlené algoritmy, ktoré som použila.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska praca.pdf
Bakalarka.zip