Meno:Michal
Priezvisko:Hajdin
Názov:Automatické dešifrovanie Fleissnerovej mriežky
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:Fleissnerova otočná mriežka, šifrovanie, ohodnocovanie textu, slovník, n-gramy, BruteForce, Hill-climbing
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa venuje automatickému dešifrovaniu klasického transpozičného šifrovacieho systému Fleissnerova otočná mriežka. Poukazuje na rôzne spôsoby ohodnocovania dešifrovaného textu a to slovníkové metódy a metódy využívajúce frekvencie krátkych podreťazcov. Obidve metódy boli implementované pri dvoch prístupoch prehľadávania priestoru kľúčov (útok hrubou silou a horolezecký algoritmus). Na výslednom programe boli prevedené testy týkajúce sa časovej zložitosti a úspešnosti automatického dešifrovania.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
prilohy.zip