Meno:Ondrej
Priezvisko:Husár
Názov:Frakčné chromatické číslo grafov
Vedúci:RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:frakčné farbenia, dištančné grafy, množina uzavretá na rozdiel
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberám frakčných chromatickým číslom grafov. Špeciálne sa zaoberám frakčnými farbeniami dištančných grafov. Uvediem niektoré vety, pomocou ktorých možno určiť frakčné chromatické číslo pre konkrétne triedy dištančných grafov.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf